View Project

Norwegian AI Directory

Geilo Winter Schools 2021-2025


Description:

E-vitenskap er et viktig fagområde for å løse nåværende og kommende samfunnsutfordringer, og dekker samtidig noen av de vitenskapelige temaene hvor utviklingen går raskest. Det er dermed et klart behov for arenaer hvor (særlig unge) forskere og utøvere innen feltet kan møtes og oppdateres på nyheter direkte fra forskningsfronten, og samtidig utveksle erfaringer og kontaktinformasjon. Vinterskolene på Geilo avholdes årlig i januar, og samler deltakere, primært doktorgradsstudenter og postdoktorer, fra Norge og utlandet for et ukelangt program der internasjonale og norske forelesere formidler aktuelle tema fra forskningsfronten med vekt på aktiv læring. I tillegg til det faglige innholdet får deltakere kontakt med andre forskere i samme fase av karrièren og anledning til å knytte kontakter som de kan ha glede av gjennom hele sitt yrkesliv. Arrangementene har pågått gjennom 20 år, og har dermed lang tradisjon for å bringe sammen unge forskere og etablerte foredragsholdere på tvers av fagområder og institusjoner. I perioden 2001-2020 har godt over 1000 personer vært innom skolene, og flere hundre foredrag innen e-vitenskap har blitt gitt innen temaer som partielle differensiallikninger, visualisering, high performance computing, stordata, maskinlæring og mer. Med dette prosjektet ønsker vi å forlenge dette meget vellykkede arrangementet i perioden 2021-2025.


Project leader: Torkel Andreas Haufmann

Started: 2020

Ends: 2025

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 2000000

Institution: SINTEF DIGITAL

Address: Trondheim