View Project

Norwegian AI Directory

Automatisk pinnebeinfjerning fra fersk og tint filet


Description:

BONELESS skal utvikle et helhetlig konsept for en prosesseringslinje som utfører automatisk fjerning av ett-og-ett pinnebein i hvitfiskfilet. Dette konseptet skal implementeres som en prototyp. I et forprosjekt finansiert av FHF har de grunnleggende prinsippene for å fjerne ett-og-ett pinnebein blitt bevist, og det er estimert at utbyttetapet kan bli mindre enn 1% - noe som er en enorm forbedring i forhold til dagens manuelle V-kutt. En prosesseringslinje basert på teknologien som utvikles i BONELESS vil kunne erstatte både dagens manuelle V-kutt og kunne konkurrere med eksisterende automatiske løsninger basert på vannjet. De to hovedfordelene med innovasjonen er 1) økt utbytte på fileten etter beinfjerning, 2) fleksibilitet i forhold til å kunne produsere beinfrie porsjoner og/eller hel beinfrie filet. De viktigste innovasjonene i BONELESS er: Modul for real-time deteksjon av ett-og-ett pinnebein, og modul for fjerning av ett-og-ett pinnebein. BONELESS-innovasjonene vil kunne ha vesentlig betydning for andre fiskeindustrier enn hvitfisknæringen, inklusive pre-rigor beinfjerning i laks og beinfjerning i internasjonalt viktige hvitfiskarter. Innovasjonen bidrar til en mer bærekraftig produksjon av hvitfisk ved at utbyttetapet minimeres og produksjonen blir mer tilpasningsdyktig markedets behov.


Project leader: John Reidar Mathiassen

Started: 2015

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3785617

Institution: OPTIMAR AS

Address: Ålesund