View Project

Norwegian AI Directory

Anbefalingsteknologi


Description:

Prosjektet Anbefalingsteknologi er et samarbeid mellom Adresseavisen/Polaris Media, Cxense, NTNU og VTT (Finland). Utgangspunktet er mediebransjens digitale transformasjon, der fremtiden vil kreve et godt redigert produkt som er personalisert mot lesernes ønsker og behov. Å anbefale riktig innhold til riktig leser blir en viktig konkurransefaktor i fremtidens medielandskap. Anbefalingsteknologi-prosjektet skal utvikle neste generasjons nyhetsanbefalinger, der avansert innholdsanalyse kombineres med "consumer intelligence" - innsikt i brukernes adferdsmønster og brukersegmentering ? for å øke presisjonen og tilpasse publikasjonsstrategier til brukernes atferd. Anbefalingssystemer for nyhetstjenester har fram til nå vært hemmet av spesielle utfordringer knyttet til ustrukturerte data og ustabile begrepsapparat, tvetydige brukersignaler, nyhetsartiklers korte levetid og ønsket om serendipity (at brukerne også opplever tilfeldig presenterte artikler som anbefalt). Dette prosjektet vil anvende forskningsresultater fra ontologianvendelser og datalingvistikk til å finne presise, semantiske beskrivelser av artikler og brukeres interesseprofiler, og deretter tilpasse storskala anbefalingsstrategier og maskinlæringsrutiner for bedre å forutsi brukeres atferd og gi de beste nyhetsanbefalingene. Anbefalingsløsningen tar sikte på å: (1) opprettholde og styrke medienes konkurranseevne, (2) skape økt varelager for digitale annonser (trafikk og tidsbruk) og (3) øke konverteringen ? dvs. gjøre en (gratis)leser om til betalende. Mens selve løsningen integreres i og kommersialiseres gjennom Cxenses eksisterende produktportefølje, vil Adresseavisen både fungere som en uttestingsomgivelse under prosjektet og ta produktet i bruk etter kommersialisering. Polaris Media og Adresseavisen ønsker seg ikke inn i programvare-bransjen, men er opptatt av å høste effektene så snart som mulig. Planen i dette prosjektet vil derfor være den klart raskeste veien til å oppnå ønsket verdi.


Project leader: Jon Atle Gulla

Started: 2015

Ends: 2020

Category: Øvrige andre

Sector: Øvrige

Budget: 15810157.6

Institution: ADRESSEAVISEN AS

Address: Trondheim