View Project

Norwegian AI Directory

Zero Emission Citizen (ZEC): Klimakalkulator for kartlegging av innbyggernes klimafotavtrykk


Description:

- Tenk om ditt personlige klimafotavtrykk ble beregnet, automatisk og nøyaktig, med utgangspunkt i dine forbruksvaner, banktransaksjoner, matinnkjøp og strømregning. Verdens befolkning må endre adferd og raskt innføre virkemidler skal vi lykkes med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn i 2030. Norske kommuner har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 50 prosent gjennom å kutte direkte utslipp innen 2030. Innbyggernes personlige fotavtrykk - indirekte utslipp - er utelatt fra dette regnskapet, bl.a. fordi det ikke finnes pålitelige data og verktøy som kan brukes til å dokumentere de indirekte utslippene. En gjennomsnittshusholdning har indirekte klimagassutslipp som overgår direkteutslipp med omtrent 10-gangen. I dag mangler et verktøy for å beregne og synliggjøre disse utslippene. Det ønsker vi å utvikle i prosjektet Zero emission citizens (ZEC), som skal bestå av en datahub som samler klimadata automatisk, beregner og visualiserer klimafotavtrykket til befolkningen i en tilgjengelig innbyggerportal. ZEC vil gi myndigheter, næringsliv og akademia pålitelige data samt et analyseverktøy som kan brukes til dokumentasjon, gi økt innsikt i bærekraftig forbruk og produksjon og skape innbyggerinvolvering i tråd med FNs bærekraftsmål og våre klimaforpliktelser. Prosjektets sentrale utfordringen er innenfor strukturering og analyse av store mengder data. Foruten å kjøre avanserte beregninger for å tallfeste utslippet forbundet med alle slags banktransaksjoner, vil det måtte utvikles en logikk for å sette informasjonen sammen til en helhetlig fotavtrykket. Maskinlæring vil benyttes for å analysere dataene som samles, kartlegge trender, og gi gode råd for å kutte utslipp og løse klimakrisen. Ducky, Asplan Viak og TietoEvry er utviklingspartnere i prosjektet og i samarbeid med offentlige og private selskaper vil vi skape et effektivt verktøy for grønn omstilling.


Project leader: Haakon Skar

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 12047000

Institution: DUCKY AS

Address: Trondheim