View Project

Norwegian AI Directory

Helautomatisert selvlærende produksjonslinje for prefabrikkerte baderomsmoduler


Description:

Bygningsmoduler er et tidseffektivt, fleksibelt og kvalitetssikkert valg for utbygger, spesielt for baderom. Automatisering av produksjonsprosesser er en nøkkel for å øke kvaliteten, bedre produktiviteten og å beholde eller starte opp produksjon i et høykostland som Norge og sikre arbeidsplasser. Det er også et behov for effektivisering av databehandling i byggebransjen på tvers av aktørene. Prosjektet har som mål å utvikle produksjonsteknologi og styringssystem for en helautomatisert og selvlærende produksjonslinje for prefabrikkerte baderomsmoduler. Produksjonssekvensen og -prosessene skal utvikles for automatisering ved hjelp av simuleringer i digital tvilling og fysisk testing i robotcelle, og kobles til et styringssystem som muliggjør at fabrikken kan programmeres automatisk fra ordredata. I praksis betyr dette at kundens ordredata skal styre robotene. Systemet skal selv optimalisere produksjonen via datainnhenting fra produksjonslinjen. Tilvirket konseptbevis (proof of concept) fra testing i robotcelle skal testes opp mot forskriftskrav for våtrom. Den sentrale utfordringen er behovet for stor fleksibilitet i både styringssystemet og de automatiserte produksjonsprosessene pga. bredden i mulige kundevalg, kombinert med strenge krav til presisjon og kvalitet på utførelsen av våtrom. Prosjektet har høy innovasjonshøyde og utgjør et samfunnsbidrag ved å automatisere og digitalisere meldingsutveksling i byggebransjen på tvers av kunder og leverandører, samt utvikle en produksjonsteknologi for våtrom som skal gi et sluttprodukt der spesifisert kvalitet er garantert. Prosjektperioden er på nesten 3 år, med prosjektstart i Q3 2020. Budsjettrammen er på 21.000.000 NOK.


Project leader: Cathrine Holager

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 10500000

Institution: OLS AS

Address: Gloppen