View Project

Norwegian AI Directory

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked


Description:

Omstilling fra dagens lineære til morgendagens sirkulære økonomi er helt sentralt for for selskaper som opererer i varehandelen.  Skal de lykkes i fremtiden må de utvikle attraktive ombruksbaserte produkter og tjenester. Det krever nye forretningsmodeller og teknologi som muliggjør sirkulære design-, produksjons-, leveranse-, innbytte- og reparasjonsprosesser. I dag finnes det liten, eller ingen, kontroll over produktene i ombruksmarkedet; ingen har oversikt over hva de er laget av, hvor de befinner seg eller hvilken tilstand de er i. Dette er et stort problem, for uten kontroll over produktene i en verdikjede, er det ikke mulig å optimalisere tilbud og etterspørsel. Vår hovedhypotese er at problemet kan løses ved å utvikle et system som gjør det enkelt å identifisere, merke, klassifisere, spore og kontrollere hvor i verdikjeden et ombruksprodukt til en hver tid befinner seg. Visjonen er å utvikle et ombrukssystem som kan tilpasses på tvers av produktkategorier, og vi har definert markedet for kontormøbler som optimalt for å teste relevante hypoteser og utvikle prototyper og systemer som fungerer. ?Prosjektet krever betydelig forskning og utvikling både på feltet datafangst, gjenstandsidentifisering, tilstandsevaluering og ombruksbeslutning. I tillegg kreves digitale støttefunksjoner for smidig gjennomføring av alle ledd i prosessen. Samtidig vil det forskes på ulike løsningers direkte effekt på bærekraft gjennom livsløpsanalyser (LCA).


Project leader: Marte Radmann

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 12800000

Institution: GOOD FURNITURE AS

Address: Oslo