View Project

Norwegian AI Directory

Kunstig intelligens i Business (KIB)


Description:

Bruk av data og digitalisering endrer konkurranselandskapet fundamentalt. Digitale innovasjoner gjør at etablerte bedrifter, ofte fra forskjellige teknologiske domener blir utfordret av teknologiske nykommere (som f.eks Amazon, Uber m. fl.) og snur opp-ned på hele næringer. For å hjelpe næringslivet med forskningsbasert relevant kunnskap for å møte disse utfordringene, ser vi at det vil kreves tverrfaglig kompetanse. Institutt for strategi og ledelse har valg å slå sammen tre forskergrupper - CSI, FOCUS, og STOP - som sammen blant annet har etablert forskningssenteret "Digital Innovation for sustainable Growth" (DIG). For forskergruppen vil det være viktig å styrke forståelsen av kunstig intelligens (KI)-teknologien, analysemetoder, implikasjoner av KI for ledere, organisasjoner, ansatte, og kunder for størst mulig bærekraftig verdifangst og vekst. Dette gjøres gjennom å samarbeide med sterke norske partnere som Open AI Lab/NTNU og Sintef. Gruppen ønsker å utvikle et relevant doktorgrads kurs som vil være viktig for å styrke den videre forskningen på området og for å møte næringslivets behov for kompetanse for implementering og anvendelse av KI. Gruppen vil også invitere til - og dra på forskningsopphold, arrangere workshops for næringslivet og forskerkonferanser for å stimulere til internasjonalt samarbeid og nettverksbygging. Sammen med aktiv deltakelse på konferanser vil disse tiltakene gi forskergruppen internasjonal synlighet og bidra til at forskningen i gruppen er relevant og interessant.


Project leader: Tor Wallin Andreassen

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Vitenskapelige høyskoler

Sector: UoH-sektor

Budget: 1134000

Institution: Institutt for strategi og ledelse

Address: Bergen