View Project

Norwegian AI Directory

Nettverksplattform for økt involvering av frivillige i helse og andre sektorer.


Description:

Prosjektet tar utgangspunkt i moderne organisasjonsteori, hybrid organisering – som kjennetegnes av flytende organisasjonsgrenser og et mangfold av stakeholders - og ikke minst bruken av sosiale nettverksteorier og analyser, og av kunstig intelligens. Applikasjonen vil være en «Software as a Service», enkelt tilgjengelig på i en skytjeneste. Den vil basere seg på flere tjenester innen kunstig intelligens; blant annet maskinlæring, bilde-og språkanalyser. I tillegg vil vi bruke data-science verktøy for å kartlegge styrker og svakheter i sosiale nettverk. I helse- og omsorgsektoren er konseptet omkring «integrated people-centered health services» (WHO 2016) et eksempel på en ny trend der hovedidéen er å utvide de sosiale nettverkene rundt brukeren/pasienten. Personorientering er et annet ord for denne trenden. Regjeringer rundt om i verden har begynt å implementere disse prinsippene i nasjonal politikk. Nå er tiden inne for å jobbe med sosiale nettverkstiltak, hvor pasienten og hans/hennes sosiale og profesjonelle nettverk koordineres gjennom et forpliktende samarbeid, og hvor endringer i nettverket er en forutsetning for atferdsendring og støtte blant pasienter.


Project leader: Terje Spilde

Started: 2020

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1e+05

Institution: DUGNAD.AI AS

Address: Oslo