View Project

Norwegian AI Directory

Data-drevet intelligent styring av bygninger - DATABYGG


Description:

Den overordnete idéen for verdiskapning i DATABYGG er at prediktiv styring av bygninger vil minimere energiforbruket, mens den termiske komforten er optimalisert. Bygningene vil i fremtiden ha en mer aktiv rolle i energisystemet. Fra å bare være en energibruker, vil byggene også være energiprodusenter og de vil kunne gi mer fleksibilitet i kraftnettet. Et "smart prediktivt" bygg vil predikere byggets tekniske tilstand og justere styringen og reguleringen basert på en stor mengde data. Et "smart kognitivt" bygg vil i tillegg utnytte store mengder historiske data til å forbedre sine prediksjonsmodeller og systemer (selvlæring), uten at dette går på bekostning av brukeropplevelsen. IWMAC leverer i dag tjenesten «Smarte funksjoner» som er en egenutviklet regelbasert software. IWMAC ønsker å videreutvikle tilbudet og å være den første til å levere tjenestene som skal til for å kunne bygge «smarte prediktive» og «smarte kognitive» -bygg. I dette prosjektet sikter vi mot å bruke modell-prediktiv kontroll (MPC, fra engelsk model-predictive control). MPC er en teknikk der en matematisk modell av en bygning blir brukt for å muliggjøre planlegging av driften av bygningen som en funksjon av, for eksempel, forutsagt predikert vær og beboers tilstedeværelse. Derimot reagerer konvensjonelle bygningskontrollsystemer på endringer i vær- og tilstedeværelsessituasjoner når de forekommer, uten noen forkunnskap. Den proaktive "fremtidsrettet" tilnærming til MPC gjør det mulig å optimalisere driften av VVS og andre systemer, noe som resulterer i betydelige forbedringer i energieffektivitet, komfortforhold, effektstyring og interaksjon mellom bygninger og nett, blant andre applikasjoner. Løsninger til prediktiv styring skal utvikles. IWMAC ser at denne tjenesten vil kunne brukes på alle typer bygg og vi ønsker å tilby en slik tjeneste til alle våre eksisterende 3.800 kunder og alle våre fremtidige kunder.


Project leader: John Clauss

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1.5e+07

Institution: IWMAC AS

Address: Trondheim