View Project

Norwegian AI Directory

Kan vi bruk dype læring og en ny AI plattform til å gjøre transportsystemet mer effektivt og øke framkommeligheten?


Description:

Flexibility er en startup innen dyp læring og AI. Selskapet leverer og piloterer intelligent lading med Trønder Energi, Ohmia charging og Circle K Europa. De to siste år har selskapet forsket frem og utviklet en komplett plattform med AI og dyp læring som trolig gir verdens mest avanserte ladebeslutning. Resultatet er billigere lading, ett mindre miljøavtrykk fra elbil-ladingen og bedre batterihelse. Selskapet ønsker nå å utrede og vurdere med mulige partnere om it-systemet kan ha andre og nyttige anvendelsesområder i transportsystemet. Det gjør nå løpende gjøre datamining av millioner av datapunkter fra trafikk, strømnett, vær observasjoner og bildata (datamining). Samtidig gjør systemet løpende predikasjon på trafikk og kødannelse og andre fremtidige hendelser (dyp læring). Systemet kan således trolig benyttes til helt andre formål enn å lade elbiler optimalt. Til nå har selskapet opplevd at fagfolk i både Nye veier, Circle K, Oslo kommune og Statens vegvesen ønsker at systemet kan utvikles i retning av å støtte deres fagretning. Det ønskes derfor støtte for å evaluere ulike forskning og utviklingsområder for vår teknologi, og om Flexibility ønsker å forske og utvikle systemet til å hjelpe våre partnere med: - plassere hurtiglading langs veitrasene samfunnsoptimalt (Nye veier, Circle K og statens Vegvesen) - styre salting av veier mer effektiv og intelligent for Nye veier/ Statens vegvesen / Oslo Kommune (økt sikkerhet, mindre salt og dermed mer miljøvennlig og lavere kostnader) - kan systemet predikere fremtidig køer til nytte for Nye veier / Statens vegvesen og dermed bidra til at vedlikehold kan styres slik at veiene bli effektivisert ved å unngå å arbeide på veiene når det er forventet mye trafikk (bedre framkommelighet) Hovedmålet i prosjektet er å utføre et forstudie og å gjøre det nødvendig forarbeid for å best mulig kunne sende inn en god søknad til Forskningsrådets Pilot-T-utlysning innen en av retningen nevnt over.


Project leader: Zhifei Mao

Started: 2020

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 315000

Institution: FLEXIBILITY AS

Address: Oslo