View Project

Norwegian AI Directory

Ebber – Evidence based selection made easy m


Description:

Ansettelser i Norge i dag bruker i stor grad bare gjennomgang av CV, Intervju og referanssjekk for å selektere jobbsøkere. Denne formen for ansettelser medfører en rekke beslutnings- og bekreftelsesfeil hos de som ansetter – noe som fører til at man ikke finner den beste kandidaten bland jobbsøkerne. I tillegg vil beslutnings- og bekreftelsesfeil kunne lede til kostbare feilansettelser. EBBER vil bidra til å effektivisere og forbedre ansettelsesprosesser ved at EBBER reduserer gapet mellom forskning og praksis i HR-feltet. Dette er viktig da bedrifter som følger en state-of-the-art best practice har et betydelig bedre økonomisk resultat. Etter rekrutteringsfasen vil EBBER forbedre seleksjon av jobbsøkere ved å anvende de beste psykometriske testene som i størst grad forutsier jobbprestasjon, turnover og jobbfravær. I tillegg vil EBBER – som den første applikasjonen i verden - sammenstille resultatet av disse testene til en entydig rangering av jobbsøkere slik at arbeidsgivere ikke må gjøre dette selv. EBBER vil også bruke maskinlæring/kunstig intelligens for å kontinuerlig kunne oppdatere og forbedre sine algoritmer slik at algoritmene tilpasser seg særegne suksessfaktorer i den enkelte organisasjon og passer med virksomhetenes personellstrategiske fokus. Dette gjør at organisasjonene ikke trenger å vente flere år på oppdatert forskning, men at de får nyttegjort seg av ny kunnskap umiddelbart.


Project leader: Kjell Ivar Øvergård

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 11122000

Institution: EBHR AS

Address: Horten