View Project

Norwegian AI Directory

PES søknad for Eurostars søknad ReveloRec Sep 2020


Description:

Prosjektet ReveloRecs mål er å lage programvare for avansert uttrekk av informasjon fra dokumenter som enten er gitt som dokumentbilder eller som rene tekstfiler, med mer eller mindre formatert oppsett. Oppgavene som er tenkt løst krever mye mer enn rene tekstsøk, systemet må ta hensyn til tekstlige sammenhenger og grafiske formateringer. Til dette skal avanserte metoder innen kunstig intelligens brukes. Kunstig intelligens brukes i stadig flere sammenhenger, men det finnes ikke kommersielt tilgjengelige løsninger som har tilfredsstillende funksjonalitet for oppgavene som er tenkt løst av prosjektet. Et eksempel er på en slik problemstilling, er å finne informasjon som er i konflikt med EUs GDPR bestemmelser om datasikkerhet og personvern. Det kreves at bedrifter og andre organisasjoner fjerner informasjon som er i strid med disse bestemmelsene. Å finne slik informasjon blant store mengder med dokumenter er svært arbeidskrevende hvis en ikke har gode verktøy som hjelpemiddel, slike verktøy finnes ikke i dag. Andre oppgaver som kan løses er å finne klausuler i kontakter som ikke lenger er lovlige pga nye regler og dermed gjør hele kontraktene ugyldige. Noe skiller dette prosjektet ut fra mange andre kunstig intelligensprosjekter ifm informasjonsuttrekk er at det er mål at brukere uten spesialkunnskap om kunstig intelligens selv skal kunne sette opp nye avanserte søk. Det er også viktig at løsningen som prosjektet sikter mot har alle elementer fra konvertering av dokumentbilder til semantisk informasjonsutrekk slik at en bruker bare trenger å forholde seg til en programvare.


Project leader: Knut T Fosseide

Started: 2020

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1e+05

Institution: LUMEX AS

Address: Oslo