View Project

Norwegian AI Directory

Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett


Description:

Fagfeltet «lekkasjereduksjon» er under stor utvikling. Tallene hentet fra den nasjonale KOSTRA databasen for 2015 til og med 2019 viser et gjennomsnittlig vanntap på ca. 30 % fra norske drikkevannsnett. Størrelsen på vanntapet viser hvor mye av det vannet som hentes ut fra drikkevannskildene, renses og sendes ut via ledningsnettet, som forsvinner på veien til forbrukerne via utette ledninger. Ifølge en sammenligning av Europeiske land så ligger Norge blant de fem landene i Europa med høyest vanntap fra drikkevannsnettet. Store vanntap fra drikkevannsledninger har flere negative effekter og konsekvenser, blant annet knyttet til hygienisk sikkerhet, unødvendige kostnader, og negativ klimapåvirkning. Lekkasjene må derfor reduseres. Til daglig utføres det i kommunenorge analyse og vurdering av potensielle vannlekkasjer med påfølgende reparasjoner. Med dagens tilgjengelige teknologi finner man en del vannlekkasjer, men ikke alle. F.eks. er det mindre kontinuerlige vannlekkasjer, såkalte bakgrunnslekkasjer, som ikke kan lyttes opp (så lett) med tilgjengelig utstyr. Det antas at lekkasjevolumet fra slike bakgrunnslekkasjer er relativt høy. Dette ønsker man å gjøre noe med ved å invitere bransjen, akademia og ledningseiere for teste ut nye teknologier, og utvikle metoder og verktøy som er praktisk lett anvendbare. Den overordnede hensikte er å øke mulighetene i kommunenes verktøykasse for lekkasjereduksjon, og å bidra til økt samarbeid innad i bransjen. Dette prosjektet vil derfor komme bransjen og ledningseiere til nytte, noe som er til det beste for våre abonnenter.


Project leader: Stian Bruaset

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 7e+06

Institution: OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN

Address: Oslo