View Project

Norwegian AI Directory

Veien til presisjonsmedisin i Norge - BigMedseminar 2020


Description:

Konferansen arrangeres i regi av BigMed-prosjektet, som ligger under IKT PLUSS-programmet, og tar for seg veien til gode IKT-løsninger for presisjonsmedisin. Seminaret bruker erfaringer fra BigMed som et startpunkt for å peke ut nye temaer og veien videre. Arrangementet etterfølger seminaret i Bodø 2019 av Helse Nord og Nasjonalt senter for e-helse om "Kunstig Intelligens i helsesektoren", og videre vil vi gi «stafettpinnen» videre til fagmiljøet i Bergen for neste år. Slik anses konferansen som et ledd i prosessen å etablere en nasjonal “ seminarstafett” om kunstig intelligens mellom de ulike fagmiljøene i landet, for å dele kompetanse og erfaringer på tvers. Temaer som adresseres i faglig program: Presisjonsmedisin: Pasientens helsetjeneste i en digital fremtid Benytte og beskytte persondata i helsetjenesten Løsninger for fremtidens sekundærbruk av data Trygg og sikker innføring av ny teknologi Kortere vei fra innovasjon til implementering


Project leader: Vibeke Binz Vallevik

Started: 2020

Ends: 2020

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 100000

Institution: Intervensjonssenteret

Address: Oslo