View Project

Norwegian AI Directory

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene


Description:

Helfo utbetaler helserefusjoner og forvalter årlig om lag 35 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet tannhelse, legemidler og helsetjenenester i utlandet. I tillegg yter etaten veiledning og servicetjenester til helseaktørene og skal sikre effektiv ressursutnyttelse i forvaltning av helserefusjonsområdet. Generelt kreves det at oppgjørskrav til Helfo skal dokumenteres, og helseaktørenes refusjonsrett blir kontrollert når kravene behandles i Helfos oppgjørssystem. Ved å automatisere prosesser som i stor grad er manuelle og tidkrevende vil Helfo kunne jobbe mer effektivt og i nærmere sanntid og kunne avdekke feil raskere. Prosjektet skal definere og operasjonalisere etterlevelse i Helfos sammenheng, identifisere flaskehalser i IT-systemer og mulige løsninger, automatisere og videreutvikle en risikomodell for sanntidsanalyser, samt utvikle og teste prediksjonsmodell basert på maskinlæring for kontrollutplukk. Prosjektet berører hele Helfos virksomhet og er derfor sammensatt av en tverrfaglig gruppe medarbeidere fra Helfo og Helsedirektoratet, samt en svært sterk gruppe forskere. Prosjektgruppens medlemmer fra Helfo og Helsedirektoratet består blant annet av IKT-ekspertise, analytikere og jurister, samt ledere på ulike nivå i virksomheten og erfarne jurister og saksbehandlere til kontrollgjennomføring. Forskerne i prosjektet er meritterte med lang erfaring i å jobbe med Big Data, statistiske og økonometriske metoder i forskningsfronten, og med samarbeid med ulike deler av offentlig sektor For å realisere prosjektet vil vi kartlegge behov for systemoppgraderinger og implementere teknologi som effektivt håndterer store datamengder, samt tilrettelegge data for maskinlæring og statistisk analyse. Prosjektet er bemannet med juridiske ressurser med kompetanse på personvern for å sikre at GDPR etterleves.


Project leader: Annette Alstadsæter

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 6285000

Institution: HELFO

Address: Tønsberg