View Project

Norwegian AI Directory

Last mile 2025 - En last mile-plattform som ved hjelp av AI håndterer den voldsomme veksten i netthandel på en bærekraftig måte.


Description:

En voldsom vekst i netthandel og hjemlevering driver en stor etterspørsel etter transport og logistikktjenester fra mange forskjellige type aktører. Dette påfører veinett, miljø og samfunn stor belastning. FoU-prosjektet Last Mile 2025 har til hensikt å bygge en kommersiell og teknisk plattform som støtter opp under fremtidig behov for hjemlevering, samtidig som de transportpolitiske mål om et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og/eller reduserte utslipp møtes. Videre bidra til at man opprettholder en konkurransedyktig og bærekraftig logistikknæring uten å gå på akkord med arbeidsrett og dårlige vilkår for ansatte i næringen. Distribution Innovation AS har 20 års track record i å omsette FOU prosjekter til verdiskapning og verdi for samfunn. DI ble etablert i 2001 av Aftenposten for å realisere idéer om drastisk innovasjon innen distribusjon av medieprodukter ved bruk av IKT. Ved hjelp av flere FoU-prosjekter delvis finansiert av Forskningsrådet er DI nå markedsledende i Norden når det gjelder IKT-baserte tjenester for optimalisert planlegging og styring av "last mile"-distribusjon. For å møte nye kundebehov og økende konkurranse må DI utvikle fremtidens tjenesteplattform for last mile-logistikk. Den skal tilrettelegge for innovasjon i form av nye tjenester, men også sørge for at dagens tjenester gir bedre løsninger på kortere tid på en mer brukervennlig måte. Vi forventer at nye og mer effektive tjenester i vår plattform igjen vil føre til store miljømessige og økonomiske besparelser hos brukerne. Nye former for hjemlevering vil bli mulig. FoU-prosjektet Last Mile 2025 har dette som hovedmål. For å nå målet må vi løse krevende forsknings­utfordringer innen stordata, maskinlæring, matematisk optimering, AI og menneske-maskin interaksjon. For å lykkes er vi avhengig av å jobbe tett sammen med kunder og partnere for raskt komme opp med pilotløsninger som testes/verifiseres før fullverdige løsninger utvikles og implementeres i et kommersielt løp.


Project leader: Erik Tomasson

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 16000000

Institution: DISTRIBUTION INNOVATION AS

Address: Oslo