View Project

Norwegian AI Directory

Uncertainty and robustness in house price prediction models


Description:

Eiendomsverdi leverer informasjon om det norske boligmarkedet til banker, eiendomsmeglere, forsikringsselskap, eiendomsutviklere, inkassoselskaper og offentlige virksomheter. En av de viktigste produktene til Eiendomsverdi er en automatisert verdsettelsesmodell (AVM), som verdivurderer samtlige boliger i Norge. Eiendomsverdis AVM består blant annet av en maskinlæringsmodell som estimerer prisen på en bolig basert på boligens lokasjon, boligtype og attributter. Formålet med dette PhD-prosjektet er å forbedre Eiendomsverdis forståelse av usikkerhet og ekstremverdier i AVM. De seneste tiårene har det vært en kraftig utvikling av nye maskinlæringsmetoder. Mange av disse metodene har vist seg å være svært treffsikre, men ofte er det vanskelig å tolke og evaluere usikkerheten i disse metodene. Eiendomsverdi er pålagt å presentere en usikkerhetsgrad ved alle sine prediksjoner, og det første temaet for PhD-avhandlingen blir å utvikle et rammeverk for å evaluere usikkerheten i et estimat. En annen sentral utfordring er hvordan Eiendomsverdi skal behandle ekstremverdier, det vil si boliger som skiller seg tydelig fra normale boliger. Identifisering og håndtering av ekstremverdier er det andre temaet for PhD-avhandlingen. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med førsteamanuensis Johan Pensar (hovedveileder) og førsteamanuensis Ida Scheel (biveileder) ved Matematisk institutt på Universitetet i Oslo. Begge er en del av forskergruppen for Statistikk og Data Science. I tillegg vil kandidaten få støtte i Eiendomsverdi fra modellsjef Terje Eggum, spesialrådgiver Dag Einar Sommervoll (PhD) og modell- og analysesjef Anders Francke Lund.


Project leader: Anders Lund

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1811000

Institution: EIENDOMSVERDI AS

Address: Oslo