View Project

Norwegian AI Directory

ShapeCrafter 3D


Description:

ShapeCrafter 3D er et nytt 3D «RGBD» kamera som muliggjør sanntids 3D avbildning i HD oppløsning med ultra-høy presisjon (µm området) i et stort synsfelt. Dette er unikt i verdenssammenheng, da det blant eksisterende kameraer på markedet i dag alltid er et kompromiss mellom en eller flere av egenskapene; nøyaktighet, oppløsning, hastighet, farge, synsfelt og pris. Frem til nå har dette vært «enten-eller» valg. Dette akter vi imidlertid å endre med ShapeCrafter 3D - verdens første sanntids 3D kamera med submillimeter-nøyaktighet. Spesifikasjonene til vårt produkt åpner for helt nye muligheter, f.eks. innen maskinsyn og robotikk (M&R) eller ifm. 3D printing. M&R-markedet forventes å være på $9.5 mrd. USD i 2020 med 12.5% CAGR (Markets and Markets). Markedskravene går mot raskere avbildning av større synsfelt med høyere oppløsning, høyere nøyaktighet og full farge. Vi har grunn til å tro at kundene er betallingsvillige og at det er utsikter til relativt store volum (>10.000) selv med moderat markedspenetrasjon. Vi tror derfor at M&R er et godt introduksjonsmarked for ShapeCrafter 3D, da det her later til å finnes betalingsvillige kunder som aksepterer ny teknologi og utsikter til relativt store volum (>10.000) selv med moderat markedspenetrasjon. Viktige aspekter i FORNY-prosjektet blir (1) å gjøre en grundig gjennomgang av mulige markeder og markedsvertikaler (både maskinsyn/robotikk, 3D scanning/printing m.m.), bestemme hva skal vi prioritere og om vi skal gå ut bredt eller spisset, (2) verifisere at et industrielt kamera er realiserbart og kan bli konkurransedyktig på pris/ytelse i forhold til state-of-the art med lavere ytelse og prosesseringskrav (3) Avklare den riktige forretningsmodellen, studere forholdet mellom sluttbrukere, distributører, software-aktører, system-integratører m.m. og finne vår plass i verdikjeden. (4) Bygge en slagkraftig kommersiell og finansierbar plan samt rekruttere operative nøkkelpersoner til å implementere denne planen.


Project leader: Henrik Schumann-Olsen

Started: 2015

Ends: 2016

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4999954

Institution: SINTEF TTO AS

Address: Trondheim