View Project

Norwegian AI Directory

Nettverk for forskningsdrevet innovasjon i kultursektoren


Description:

Formålet med prosjektet er å fremme økonomisk bærekraft for kultursektoren. Det skal oppnås ved å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret publikumsadferd. Nettverket vil bli etablert gjennom et mobiliseringsprosjekt, som arrangerer en serie samlinger med representanter fra kultursektoren og forskningen med fokus på sektorens innovasjonsutfordringer. Samlingene vil bruke korona og digitalisering av kultursektoren som rød tråd. Rekruttering til nettverket vil gjøres stegvis, ved at prosjektet kan by på relevante analyser og innhold fra tidligere gjennomførte prosjekter. Dette vil i sin tur motivere for de langsiktige innovasjonsprosjektene som nettverket skal initiere. Mobiliseringsprosjektet vil utgjøre oppstartsfasen for nettverket. Primærhensikten med nettverket er å etablere samarbeid på tvers av ovennevnte grenselinjer for på den måten å danne grobunn for forskningsdrevet innovasjon i en lite FoU-moden sektor. Målet for mobiliseringsprosjektet er å identifisere prosjekteier og-deltakere for 1-2 konkrete FoU-søknader, med utspring i nettverket. Blant relevante tema for FoU-søknader kan være: hvordan norsk kultursektor etablere et digitalt kulturhus i samarbeidskonkurranse med de store internasjonale aktørene? Mulige forretningsmodeller for ulike deler av kultursektoren, hvis en større andel av konsumet gjøres digitalt? Hvordan kan kunstig intelligens og maskinlæring fremme sektorens innsikt i sitt publikum og hvordan kulturen interagerer med dem? Hvordan kan immaterielle rettigheter forvaltes slik at det utløser innovasjon på den ene siden, og samtidig sikrer rettighetshaverne på den andre? Hvordan kan digital formidling av kunst og kultur fremme publikums bruk? Hvordan kan krisedrevet innovasjon fremme kultur-Norge, og gjøre sektoren mer bærekraftig? Hvilken infrastruktur kan understøtte et slikt digitalt kulturhus?


Project leader: Malin Dahl

Started: 2021

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 250000

Institution: INFUTURE AS

Address: Oslo