View Project

Norwegian AI Directory

Utvikle skreddersydde batteriløsninger og en fleksibel små-serie industri 4.0 fabrikk for å fremme grønn omstilling i flest mulig bedrifter.


Description:

BATLINK vil knytte sammen kompetansen til norske battericelle og systemselskaper i Norge med innsikten til flere batteri brukere og FoU- og industriklynger/ nasjonale kompetanse grupper. Målet er å utvikle og etablere et batteriproduksjonsenhet som kan levere komplette systemer, pakker og tilpassede batteriløsninger for industrien som del av deres grønne skifte. Vi ønsker å tilpasse og kombinerer svært forskjellige norske battericelleteknologier med nye batteri -management systemer (BMS) slik at vi kan skreddersy batteri-løsninger som er optimalisert for bestemte sektorer. Disse løsningene vil vi da produsere i et svært fleksibel produksjonsanlegg også for mindre volumer enn bil og energisektoren krever, og å levere batteripakker og systemer til meget konkurransedyktige priser. BATLINK kombinerer ulike teknologier med kunnskap fra norske celler og systemutviklere, forskningsinstitusjoner og en erfaren batterifabrikkbygger. Vi ønsker å tilby batterisystemer som enkelt kan tilpasses ulike bruksområder, kombinere celle-teknologier i hybridsystemer, og pilotere en monteringsprosess som er kommersielt levedyktig for mindre serier, slik NCE Maritime Cleantech og klyngen SAMS har identifisert. Nøkkelen er bruk av en Industry 4.0-tilnærming, som omfatter digitale tvillinger, AGV-er og roboter, VR/ AR-system for kvalitetskontroll og læring. Denne integrerte og skalerbare løsning vil bruke maskinlæring, IoT og sanntidsdataanalyse for å produsere høykvalitets og tilpassede batteripakker. Prosjektets markedsmål er å gjøre den nyeste battericelleteknologien enklere og kommersielt lettere tilgjengelig for mange mindre industrier. Senere vil vi eksportere denne kunnskapen så vel som den norske batteriteknologien internasjonalt. Raufoss-miljøet er her ledende. BATLINK vil dermed akselerere en raskere kommersialisering av den pågående battericelleutviklingen, og skalere en produksjon av løsninger som også vil gjøre norsk industri mer konkurransedyktig og grønnere.


Project leader: Jan-Olaf Willums

Started: 2021

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3e+05

Institution: ZEM AS

Address: Bærum