View Project

Norwegian AI Directory

Forskerpool Kobla


Description:

Prosjektet skal studere hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan brukes til å forbedre Kobla AS sin mobiltelefonapplikasjon: Kobla - din personlige miljøassistent. Denne appen lærer brukernes reisevaner og gir automatiserte tips til hvordan du kan reise grønnere.


Project leader: Ole Liabø

Started: 2021

Ends: 2021

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 1e+05

Institution: KOBLA AS

Address: Drammen