View Project

Norwegian AI Directory

Mcb tech .21: en årlig teknologikonferanse med fokus på fremtidens teknologi og digitale forretningsmodeller på tvers av bransjer.


Description:

Denne søknaden er rettet mot temaet «muliggjørende teknologier», nærmere bestemt støtten på 100 000 kroner til IKT-relevante arrangementer. Vi søker på dette temaet i forbindelse med arrangementet mcb tech .21, da dette er en fremtidsrettet og teknologifokusert fagkonferanse med internasjonal profil og -målgruppe. Tematikken for konferansen vil fokusere særlig på bruk av kunstig intelligens, og de mange virkningene denne typen teknologi har på samfunnet vårt. Konferansen tar utgangspunkt i aktiviteten til to godt etablerte og modne næringsklynger – NCE Media og NCE Finance Innovation. Til sammen har klyngene over 250 medlemsbedrifter, blant dem verdensledende medieteknologiselskaper, sentrale mediehus (TV2 og NRK), store bank- og finansinstitusjoner (DNB, Tryg, Vipps, Sparebanken Vest), startups og ledende akademiske institusjoner som Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole og Høgskolen på Vestlandet). Den gjennomgående røde tråden under konferansen er fremtid, innovasjon og teknologi. Stikkord er stordata, Kunstig Intelligens, robotikk med mer, og trusler og muligheter som følger av det store teknologiskiftet. mcb tech .21 arrangeres digitalt den 10.juni i år og vil nå publikum nasjonalt og internasjonalt. Konferansen ble for første gang arrangert i 2018 med god respons fra deltagerne, de fleste ledere og beslutningstakere fra næringslivet og forskningsinstitusjoner. Konferansen ble arrangert fysisk i 2019 og digital i 2020, slik den også blir i 2021.


Project leader: Rea Parashar

Started: 2021

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1e+05

Institution: FINANCE INNOVATION

Address: Bergen