View Project

Norwegian AI Directory

USV - Unmanned Surface Vehicle


Description:

Peregrine Dynamics (PD) er initiativtaker, adminstrator og eier av prosjekt som har til hensikt å realisere forskningstung teknologi for å demonstrere ubemannet autonom operasjon av maritim overflatefarkost. Utviklingskonsortiet består av aktører fra: Fo rskning: - Institute for Systems and Robotics, Instituto Superior Technico, Lisboa, Portugal - NTNU, Institutt for Teknisk Kybernetikk - NTNU Technology Transfer Office - SINTEF Marintek - Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) Industri: - Peregrine Dynamic s AS (Prosjektleder og eier) - Maritime Partners AS - Offshore Simulator Centre AS - Statoil ASA Bruker: - Statoil ASA - Sjøforsvaret representert ved Forsvarets Forskningsinstitutt Den tette interaksjon mellom forskning - industri - bruker er viktig for brukerstyrt og markedstilpasset styring av FoU prosjektet. Prosjektet har stor innovasjonshøyde og det settes store krav til effektiv systemintegrasjon av forskningsresultater. Det vesentlige forskningstyngden legges inn på utvikling og demonstrasjon av ett formasjonskontrollert USV system. I tilegg behøves nye og ikke tidligere implementerte løsninger i en rekke andre FoU områder (se delmål over). Formasjonskontroll ligger til grunn for de potensielt mest innovative og kostnadsbesparende brukerapplikasj onene som prosjektet vil fokusere mot: 1. Statoil - USV system for seismisk leteaktivitet. 2. Forsvarets Forskningsinstitutt - militære applikasjoner, kommunikasjon mot subsea sensorer og farkoster (HUGIN), Kystvakt, Målfarkoster etc. De prioriterte bruke re har behov som dekkes av de stegvis dekkes av de tre sentrale utviklingstrinnen i FoU prosjektet. (Remote Control, Autonomous Control, Formation Control) Prosjektet har kommersielle exit-muligheter underveis, og den teknologiske fallhøyden betegnes som lav samtidig som en oppfyllelse av totalprosjektetets mål er en vesentlig innovasjon.


Project leader: Vegard Evjen Hovstein

Started: 2006

Ends: 2008

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4819992

Institution: MARITIME ROBOTICS AS

Address: NA