View Project

Norwegian AI Directory

IO compliant robotized facilities


Description:

Alle sluttrapportene for hvert av de utendørs demonstratorene som ble gjennomført på Statoils testlab, KLAB, er ferdigstilte. Det har vært lagt mye arbeid i å identifisere et eller flere use cases fra driftsorganisasjonen i Statoil da det er viktig å få forankret og solgt inn konseptet til denne delen av organisasjonen for å kunne ta resultatene videre mot neste fase som er teknologi kvalifisering. Dr. gradsstudenten ved Universitetet i Agder blir veiledet og fulgt tett opp av en fra prosjektteamet. Dette samarbeidet fungerer veldig bra. Dr. gradsstudenten har i 2013 vært på et ekstra 7 ukers utenlandsopphold ved DLR, Tysklands romfartssenter (Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt). Formålet med dette andre oppholdet var å gjennomføre en studie for å få en lettvektsrobot til automatisk å unngå hindringer når et objekt ble plassert i dens forhåndsprogrammerte bane. Metoden som ble brukt for å observere omverdenen er basert på parallell prosessering, dvs. at flere prosesser kjører samtidig for å øke beregningshastigheten. Dr. gradsstudenten har siden jobbet videre med å forberede og gjennomføre et utendørseksperiment med en ABB industrirobot og 3D sensorer. Målet med eksperimentet er å gjennomføre kollisjonsunngåelse i sanntid. Dette skal bli en brukervennlig metode som enkelt kan implementeres i virkelige scenarier med minimal innsats. Det er fortsatt interesse for R&D prosjektet og spesielt resultater fra prosjektet. Disse har vært presentert både på akademiske konferanser og på mer industri fokuserte arrangementer.


Project leader: Charlotte Skourup

Started: 2009

Ends: 2014

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 12440980

Institution: ABB AS

Address: NA