View Project

Norwegian AI Directory

Polybait kunstig agn linefiske


Description:

Bærekraftig agn til linefisk. I dag benyttes sjømat som agn til linefiske, både nasjonalt og internasjonalt. Tradisjonelt sett har akkar, makrell og sild vært de mest brukte agntypene i norsk linefiske. I de senere år har stillehavsarten Saury (makrellgjedde) i økende grad blitt tatt i bruk som agn. De marine råstoffene som brukes til agn i dag, er etterspurt på konsumentmarkedet som sjømat. Dette har skapt behov for alternative agntyper som ikke begrenser tilgangen på sjømat i konsummarkedet. Vårt agn fremstilles fra restråstoffer fra fiskeindustrien, noe som vil bidra til bedre lønnsomhet for lineflåten samt et mer bærekraftig linefiske. Se www.kvalvikbait.no.


Project leader: Svein Kvalvik

Started: 2012

Ends: 2015

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5689756

Institution: POLYBAIT AS

Address: NA