View Project

Norwegian AI Directory

Cognitive redundant robot control for advanced human-robot collaboration


Description:

Små og mell omstore bedrifter (SMB) er I dag I en utfordrende situasjon. På den ene side, er de små, fleksible og har lav overhead kostnad sammenliknet med større bedrifter. På den andre siden, er de ofte avhengig av menneskelig arbeidskraft hvilket gjør konkurransee vnen avhengig av lønnsnivået ? som er betydelig høyere i Vest-Europa og USA i forhold til Øst-Europa og Asia. I tillegg har SMB normalt begrenset kompetanse på robotteknikk og automatisering noe som har gjort at automatiseringen i SME har gått betydelig s enere enn i større bedrifter. Pga større krav til arbeidsmiljø og produktivitet, har i dag SMB et stort press på å investere i industriroboter. En utfordring med SMB, er at de har store varianter av produkter som fremstilles. Dette skyldes markedets krav til enstykk-produksjon. Pga av dette, har det vært begrensede muligheter til å benytter industriroboter selv om dette har vært ønskelig både av arbeidsmiljø- og produktivitetshensyn. Denne Industri-PhD forkuserer på ny industrirobotteknologi for høy-f leksibel mann-robot løsninger hvor man utnytter fleksibiliteten til menneskelig arbeidskraft sammen med produktiviteten til industriroboten.


Project leader: Trygve Thomessen

Started: 2012

Ends: 2015

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1382998

Institution: PPM ROBOTICS AS

Address: NA