View Project

Norwegian AI Directory

Next Generation Subsea Inspection, Maintenance and Repair


Description:

Visjonen til NextGenIMR har vært å bidra til å løse utfordringer knyttet til økt grad av autonomi i undervannsoperasjoner. Dagens undervannsoperasjoner krever skip med mannskap, og gode værforhold. I fremtiden vil havoperasjoner være smartere, sikrere og billigere. Det betyr operasjoner uten støtte fra overflate fartøy og undervannsfarkoster som kan løse oppgaver på egen hånd. Disse kan være stasjonert på havbunnen eller fraktes ut ved behov. Det innebærer risiko å ha undervannsfarkoster som jobber autonomt nær subseastrukturer. Det er derfor kritisk å kjenne eksakt posisjon til farkostene. NextGenIMR har utviklet algoritmer og metoder som effektivt beregner eksakt posisjon og orientering av undervannsfarkosten under operasjoner. Prosjektet har også utviklet og demonstrert teknologi som gjør det mulig å sømløst veksle mellom fjernstyring og autonome funksjoner under en operasjon. Farkoster nær strukturer innebærer risiko og det er utviklet nye metoder for risiko håndtering. Prosjektet har publisert mere enn 20 internasjonale vitenskapelige artikler, utdannet mer enn 15 master studenter og 3 med dr.grad. Itillegg er en kort film om prosjektet publisert på: https://www.youtube.com/results?search_query=nextgenimr


Project leader: Ingrid Schjølberg

Started: 2014

Ends: 2018

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 15746262

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA