View Project

Norwegian AI Directory

Center for Offshore Mechatronics


Description:

I Senter for Offshore Mekatronikk jobber fem akademiske partnere og ti industrielle partnere sammen om kunnskapsutvikling for robuste og kostnadseffektive operasjoner offshore. Akademiske partnere: Universitetet i Agder, NORCE Research, NTNU, Aalborg Universitet, RWTH Achen. Industrielle Partnere: HMH/MHWirth, NOV, MacGregor, Cameron, Bosch Rexroth, Lundin, Skeie Gruppen, Egde Consulting, Stepchange og GCE Node Forskningen i senteret skal bidra til å styrke konkurransekraft og innovasjon hos industripartnerne. Arbeidet er organisert i syv arbeidspakker som adresserer viktige utfordringer for offshore næringene som for eksempel; Pålitelige og energiøkonomiske motorer og drivlinjer (WP1: Drives) Operasjon på store dyp og under krevende bølge- og vindforhold (WP2: Motion Compensation) Kostnadseffektive og trygge operasjoner (WP3: Robotics and Autonomy) Multi-fysikk simuleringer og samkjøring av simuleringer (WP4: Modeling and Simulation) Levetidsberegninger og beslutningsstøtte (WP5: Monitoring Techniques) Optimalisering av drift og tidlig varsling (WP6: Data Analytics & Big Data) Nye forretningsmodeller, tjenesteinnovasjon og digital transformasjon (WP7: Technology Vision) I senteret forskes det på grunnleggende problemstillinger og resultatene er derfor relevant innenfor et vidt spekter av operasjoner og næringer offshore. 15 PhD og 4 Post.Doc prosjekter er fullført ved utgangen av 2021. Frem mot slutten av 2023 vil ytterligere 13 PhD og 3 Post.Doc kandidater arbeide med problemstillinger for å løse de fremtidige utfordringene innenfor offshore mekatronikk. Flere av industripartnerne i senteret er globale utstyrsleverandører og hovedmarkedet deres er offshore operasjoner rettet mot utvinning av olje&gass. Disse partnerne sitter på lang erfaring og kunnskap om hva som kreves for å lykkes med systemer og løsninger for krevende operasjoner offshore. Kombinasjonen av forskning for å løse de grunnleggende problemstillingene sammen med den enorme erfaringsbasen fra offshore operasjoner gir et svært godt utgangspunkt for implementering av resultater og innovasjon. Dessuten er det stort potensiale for teknologi- og kunnskapsoverføring inn mot nye offshore næringer som fornybar energiproduksjon, akvakultur m.v. Vi ser allerede eksempler på at flere av partnerne er aktive innen offshore vind.


Project leader: Geir Grasmo

Started: 2015

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 96199954

Institution: UNIVERSITETET I AGDER

Address: NA