View Project

Norwegian AI Directory

SFI Manufacturing: Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products


Description:

SFI Manufacturing er et samarbeid mellom 14 industribedrifter, 3 SINTEF institutter og 5 fakulteter på NTNU. Fra starten i 2015 har en viktig aktivitet vært overvåkning av forskningsfronten og trender innen utvalgte fagområder. Basert på dette har senteret nå laget et white paper "Trender som påvirker norsk produksjonsindustri det neste tiåret":Produksjon i det 21. århundre karakteriseres som et komplekst og dynamisk sosioteknisk system. Industrien står i en krevende og ekstremt lite forutsigbar situasjon gitt stadig hurtigere teknologisk utvikling, krav til reduser miljøfotavtrykk, turbulent økonomisk landskap og en pågående pandemi. For at industrien skal forstå pågående endringer og hvordan de skal posisjonere seg innenfor dette skiftende landskapet, er det nyttig å utvikle et kunnskapsgrunnlag om de mest relevante trendene. Dette er utgangspunktet for dette white paprert, som har som mål å gi en oversikt over noen av de sentrale teknologiske, miljømessige, sosiale og økonomiske trendene som både er utfordrende og gir muligheter for norsk produksjonsindustri.


Project leader: Sverre Gulbrandsen-Dahl

Started: 2015

Ends: 2023

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 96199954

Institution: SINTEF MANUFACTURING AS

Address: NA