View Project

Norwegian AI Directory

Marine Operations Center (MOVE)


Description:

SFI MOVE støtter hele verdikjeden for marine operasjoner ved å utvikle kunnskap, metoder og dataverktøy for effektiv analyse av både utstyr og operasjoner. Metoder blir implementer i simuleringsomgivelser til å teste marine operasjoner inkludert menneskelig faktor. Målet er at senteret skal bidra til: - å oppnå helårsoperasjoner, installasjon og service - sikrere og kostnadseffektive operasjoner - stimulere til innovasjon innenfor dagens segmenter og nye områder. Følgende resultater er oppnådd: 1. Reduksjon av «Wating on Weather (WoW) Marine operasjoner blir i dag designet og simulert i lang tid før de gjennomføres. En maksimal sjøtilstand er vanligvis kriteria for å kunne utføre operasjonen. Hovedideen med dette prosjektet er å utvikle et rammeverk for digital tvilling som muliggjør ombordstøtte. Responser i utstyr og skip blir prediktert basert på sensorer i sann tid og gir grunnlag for beslutning om å gjennomføre operasjon. Denne teknologien er et viktig bidrag til responsbasert beslutningsstøtte. Følgende er utviklet: - En fleksibel arkitektur for sanntids ombordstøtte er utviklet (rammeverk, virtuelle sensorer, data lagring, statistiske data osv.) - Metoder til å ta hensyn til hvordan skipet kan skjerme og redusere bølger ved løfteoperasjoner - Metoder til å tune skipsmodeller basert på data fra bølgeradar - Hydrodynamiske koeffisienter for typiske objekt 2. Fjernopererte operasjoner Marine operasjoner omfatter stadig mer avansert teknologi. Nye løsninger for digital tvilling. Skybaserte simulering og maskinlæring driver utviklingen, skaper et mer dynamisk arbeidsmiljø som igjen gir organisasjonsendringer og andre arbeidsformer. Potensiale for kostnadsreduksjon er driver av denne utviklingen. - NTNU sitt forskningsskip, RV Gunnerus, er instrumentert (navigasjon, maskineri, kran og bølgeradar) - En digital tvilling av RV Gunnerud er utvikla og mottar sanntidsdata fra skipet - Et kontrollsenter er designet og bygget - Innledende tester med mannskap delvis om bord og i kontrollsenter er gjennomført 3. Innovativ installasjon av havbasert vindturbiner Vindkraft til havs muliggjør større enheter enn de vi finner på land. 14 MW turbiner er installert i 2021. Dette er giganter med en rotordiameter på 222 meter og har en høyde p 260 meter opp til senter av rotoren. Installasjon flyttes lengre fra land for å nå tak i bedre vindressurser og dermed virkningsgrader. Disse gigantene krever nye metoder til installasjon, service og reparasjon. I dag blir installasjon gjort med digre kranskip eller lignende med nødvendig løftekapasitet og løftehøyder mer inn høyden opp til rotordiameteren. - SFI-MOVE har foreslått en innovativ løsning hvor en løfter tårnet, rotor og blad med wires forbundet i bunn av tårnet. Et sett støttewires forbundet til omtrent midten på tårnet brukes til å holde balansen i løfte slik det holdes vertikalt. - Simuleringer er gjennomført inkludert hydrodynamikk, DP, hydraulikk og styresystem.


Project leader: Hans Petter Hildre

Started: 2015

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 92062039

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA