View Project

Norwegian AI Directory

Secure and Reliable Distributed Storage Systems


Description:

Distribuert lagring er en kostnadseffektiv og skalerbar ny teknologi for effektiv og pålitelig lagring av store datamengder. Hvordan man optimalt konstruerer et distribuert lagringssystem som er både robust mot vilkårlige feil og sikkert mot målbevisste angrep er et åpent problem. Prosjektet tar for seg disse problemstillingene gjennom en teoretisk tilnærming styrt av praktiske hensyn. Etterspørselen etter storskala datalagring har økt dramatisk de siste årene på grunn av de enorme mengdene med data som blir generert og aksessert hver dag. Lagringsløsningene i dagens datasentre er ofte bygget med billig maskinvare koblet sammen til et distribuert system, noe som muliggjør kostnadseffektiv skalering. OceanStore og Google File System (GFS) er eksempler på distribuerte lagringssystemer i bruk i dag. Distribuerte lagringssystem bruker ofte billige komponenter som lider av hyppige feil. Videre vil programvarefeil, maskinrestarter, lokale strømbrudd og vedlikeholdsoperasjoner bidra til at lagringsdisker kan bli utilgjengelige. Følgelig er robustheten ved feil i enkeltkomponenter en viktig egenskap ved et distribuert lagringssystem. Tradisjonelt løses slike problem ved å replikere samme data på flere disker. Som et eksempel, lagrer GFS og Hadoop tre kopier av samme data som standard. I store lagringssystemer er derimot dette en dyr og ineffektiv løsning, noe som bidrar til at moderne datasentre i økende grad bruker mer avanserte kodeteoretiske teknikker. Prosjektet har fokusert på nye og bedre protokoller for å sikre personvernet ved nedlastninger fra distribuerte lagringssystemer. Videre har vi foreslått og analysert en sikker versjon av såkalte reparerbare Fountain-koder og en ny familie av erasurekoder som krever lite nedlasting og prosessering av data i forbindelse med rekonstruksjon av ødelagte disker.


Project leader: Eirik Rosnes

Started: 2015

Ends: 2018

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 8033991

Institution: SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

Address: NA