View Project

Norwegian AI Directory

Geofysisk kartlegging med ubemannede farkoster


Description:

Datainnsamling av geofysisk informasjon utføres i dag med sensorer/innsamlingsmetoder som opereres fra større bemannede farkoster. Robotiserte farkoster har stort potensiale for reduserte driftskostnader i oppgaver som medfører høy grad av repetitive oppdrag i en døgnkontinuerlig operasjon. Eksempelvis kan det nevntes at havbunnskartlegging i dag utføres ved hjelp av ekkolodd/sonarer montert på konvensjonelle båter med mannskap som i sakte fart kjører i et «gressklippermønster» over de områder som skal kartlegges. Dette er en ideell oppgave for en enkelt eller flere robotfarkoster, eller ved at en bare effektiviserer den bemannede båten som allerede er ute på oppdrag men å legge til en ubemannet robotisert sensorbærende farkost. Dette kan i praksis doble innsamlet datamengde per tidsenhet. Spesielt aktuelt er dette mot grunntvannsområder der større båter ikke sikkert kan manøvrere. I dette tilfellet får man også en HMS gevinst ut av bruken av en ubemannet robotisert sensorbærer. Maritime Robotics har allerede levert spesialtilpassede USV systemer til geofysisk industri, men ser et volumprodukt innenfor området med havbunnskartlegging. Maritime Robotics patenterte løsninger innen formasjonskontrollerte sensorbærer kan ytterligere effektivisere en slik innovasjon. Teknologien for å starte en kommersiell realisering er i en god utgangsposisjon, men vi anser det som vesentlig å treffe markedet med en god forretningsmodell. Det er derfor vi nå mener aktivitet som SMB instrumentet kan delfinansiere vil være en avgjørende for kommersiell suksess.


Project leader: Vegard Evjen Hovstein

Started: 2014

Ends: 2015

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 39999

Institution: MARITIME ROBOTICS AS

Address: NA