View Project

Norwegian AI Directory

Virtual presence in remote operation of industrial robot systems.


Description:

Små og mellomstore bedrifter (SMB) har i dag en utfordrende situasjon. På den ene siden er de små, fleksible og har lav overhead-kostnad. Men, på den andre side er de fremdeles helt avhengig av menneskelig arbeidskraft noe som gjør deres konkurransesituasjon svært følsom for lønnskostnadene. Med den økende internasjonale konkurransen, kombinert med de Vest-Europeiske kravene til HMS, det er derfor nødvendig å øke robotiseringen i SMB. Det er imidlertid en stor utfordring for SMB og investere i robotsystemer. På den ene siden, har de ofte kompliserte oppgaver å robotisere, mens på den annen side, er de små, og har begrenset kompetanse og ressurser til å etablere egne kompetanseteam på robotisering. Dette gjør SMB avhengig av å leie inn kompetanse på robotisering under installasjon, programmering og service. Dette har gjort at fjern-løsninger for service og kompetansestøtte er etterspurt. Dette Nærings-PhD prosjektet, fokuserte på utfordringene ved å skulle gi en fjern-operatør tilnærmet samme mulighet for å gi service og kompetansestøtte som om han var fysisk til stede hos sluttbrukeren. Fokuset var å utvikle ny teknologi som fører fjern-operatøren i en tilstand av "Virtuell tilstedeværelse" slik at han med minst mulig begrensning både kan gjennomføre fjernstyrt feilretting og programmering av sluttbrukerens industrirobot. Fokuset på eksperimentene og prosjektet var på fleksible robotceller designet for komplekse, spesielle sveiseoppgaver med det sentrale temaet i modellering, metodologisk utarbeidelse og utvikling av teknologien. Dette kreves for implementering av automatisert sveising av komplekse og store objekter som, for eksempel, turbiner. Prosjektet "Virtual presence in remote operation of industrial robot systems" er et samarbeid mellom Budapest University of Technology and Economics og high tech systemintegratoren, PPM Robotics AS, i Trondheim. Prosjektet gikk i perioden november 2014 - august 2018.


Project leader: Trygve Thomessen

Started: 2014

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1759115

Institution: PPM ROBOTICS AS

Address: NA