View Project

Norwegian AI Directory

Optimize wind farm performance by delivering accurate shortest-term wind and power forecasts


Description:

Målet med dette prosjektet er å levere nøyaktige produksjonsprognoser for vindturbiner samt lokale vindfelt rundt vindturbinene for de neste minutter og opp til noen timer fremover i tid. For noen år siden var vindparkeierens bruk av høyoppløselige data for hver vindturbins ytelse og tilstand begrenset. I de senere årene har dette endret seg, flere og flere programvarepakker er blitt utviklet som hjelper vindparkeieren til bedre å forstå hva som skjer i vindparken. I tillegg til å overvåke hver enkelt turbins tilstand, ønsker operatøren å kunne kontrollere hele vindparken med målsetting om å kunne forbedre ytelsen. Vindparkoperatøren vil ønske å bruke korttids prognoser, slik de blir utviklet i dette prosjektet, til å optimalisere vindparkens ytelse, for balansering av strømnettet og til energi handel. Det er ikke bare produsert kraft som er av interesse for vindparkoperatøren men også vindfeltet rundt turbinene da disse medfører laster på turbinene som igjen kan redusere turbinens levetid. Bruk av de metoden som utvikles i prosjektet, for fremskaffelse av neste minutters vindfeltet rundt turbinene, vil hjelpe operatøren til å forstå hva som foregår i vindparken. Resultatet av prosjektet vil være programvare som leverer prognosetjenester for kraftproduksjon de neste minuttene og timene for hver enkelt turbin og karakterisering av vindfeltene for hele vindparken.


Project leader: Catherine Meissner

Started: 2015

Ends: 2017

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3852988

Institution: WINDSIM AS

Address: NA