View Project

Norwegian AI Directory

FLEXTAG


Description:

Thin Film Electronics ASA, en global leder innen trykt elektronikk, kommersialiserer NFC (Near Field Communication) og trykte smarte etiketter som en del av sin visjon for å bringe intelligens til hverdagens gjenstander. Etikettene inneholder forskjellige komponenter, og det er for øyeblikket ikke mulig å skrive ut hele smarte etiketten i ett trinn. Komponenter blir derfor produsert og deretter samlet for å lage hver smart etikett. Thin Film Electronics arbeider med SINTEF for å utvikle nye og kostnadseffektive metoder for å feste de trykte komponentene til smart etiketten og beskytte dem mot miljøet. Det er fokus på robustheten i monteringsmetodene og påliteligheten til de produserte enhetene for å sikre at produktet har den nødvendige kvaliteten og for å minimere kundeavslag. Kritiske utfordringer identifisert for etikettene inkluderer å motstå gjentatt bøyning og eksponering for fuktighet. Etikettene vil derfor bli montert ved hjelp av lavtemperatur lodding og beskyttet med barriere materialer for å sikre den nødvendige holdbarheten og levetiden. Meget lovende og kostnadseffektive montering og barriere metoder har blitt evaluert og brukes nå i preproduksjon av etiketter. Fuktighetsnivået inne i displayene har fått et spesielt fokus i studiene, siden det er behov for et bestemt fuktighetsnivå for riktig funksjonalitet. Detaljert pålitelighetsstudier og levetidsestimater er planlagt for siste del av prosjektet for å få en grundig forståelse av hvordan kvaliteten kan tweakes for å spare kostnad og fortsatt levere det krevde kvalitetsnivået for en smart tag. Videre vil vi undersøke hvordan disse metodene kan brukes i produksjon av høyt volum. Alle planlagte aktivitetene har blitt gjennomført og ferdigstilt. Vi har økt vår kunnskap betydelig om monteringsmetoder, pålitelighet og integrering av monteringsflyt for våre smarte etiketter. Prosjektet har gjort oss vesentlig bedre rustet til å oppnå kostnadsreduksjoner, skaleringsfordeler og kvalitetsforbedring. Videre har vi oppnådd vesentlig kunnskaps- og kompetanseøkning angående estimering av levetid for smarte etiketter og produkter.


Project leader: Helge Hoff Hansen

Started: 2015

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 10292016

Institution: ENSURGE MICROPOWER ASA

Address: NA