View Project

Norwegian AI Directory

Robotvasking av Fiskforedlingsmaskiner og Fiskeslakterier


Description:

Vasking av lakseslakterier er en omfattende jobb i et krevende miljø. Det må utføres daglig for å unngå bakterievekst. Det utføres manuelt og arbeidere går rundt og vasker i et miljø preget av fuktighet, lukt og det er fysisk krevende. En del av utstyret i fiskeforedelingsfabrikker er også vanskelig å vaske på grunn av design. En har nå tro på at en robotisert løsning vil kunne ta noe av vaskingen og avlaste vaskerne fra de mest problematiske jobbene. Det er fra prosjektets start arrangert workshops, møter med ulike partnere og en har jobbet med å få på plass samarbeidsavtaler med de ulike partnerne. En har også begynt arbeidet med å kartlegge hvordan vaskingen foregår i dag, og samlet en del bilder og video. Workshops har blitt arrangert for å utvikle teknologiske løsninger. En har i prosjektet jobbet med å utvikle en robotisert løsning, og flere prototyper har blitt testet med gode resultater. En har utviklet en løsning som er nært en industriell løsning.


Project leader: Hans Petter Hildre

Started: 2015

Ends: 2018

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5600888

Institution: OPTIMAR AS

Address: NA