View Project

Norwegian AI Directory

Novel Image Processing Algorithms for Automatic Detection of Colon Cancer


Description:

Målet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle et avansert programvare bestående av algoritmer som vil være i stand til å identifisere og klassifisere ulike regioner av bilder, ellers kjent som bildebehandling. Programmet vil analysere videoopptak tatt fra innsiden av et menneskekropp med ideen om at programvaret vil fremheve områder av bildene som er unormal i utseende og som muligens er patologisk og dermed fortjener nærmere undersøkelse av en lege. Det er en rekke utfordringer knyttet til dette prosjektet; for eksempel, krever vi videoopptak av tilstrekkelig kvalitet for å utvikle nøyaktige bildebehandlingsalgoritmer. Per i dag har vi ikke en database med slike videoopptak. Vi har heller ikke et høykvalitets kamera og bildebrikke som kan innføres i menneskekroppen for å ta nødvendige videoopptak. Derfor må vi lage et testmiljø der vi prøver å gjenskape det indre i menneskekroppen. I tillegg må vi undersøke kravene til kamera og bildesensor som gjør det mulig å oppnå tilstrekkelig god kvalitet i videoopptakene slik at de er egnet for studien. En annen utfordring er at denne programvaren må tolke tilsvarende en leges erfaring og kompetanse i å gjenkjenne og identifisere patologiske tilstander fra et videoopptak. En lege bruker gjerne flere år på å opparbeide erfaring og kunnskap som er nødvedig for å tolke patologiske tilstander fra videoopptak med høy sikkerhet. Å implementere dette i programvare innebærer mange kompliserte trinn; for eksempel må man: identifisere spesielle kjennetegn for ulike typer misdannelser; fremheve hvordan disse skiller seg fra det sunne vevet; korrigere for bevegelse i videoopptaket, enten fra ufrivillige kroppsbevegelser eller fra bevegelsen av selve kameraet mens det føres gjennom kroppen; og til slutt, skrive algoritmer / programvare som vil tolke og identifisere aspektene ved de mistenklige områdene nøyaktig nok for pålitelig avlesning.


Project leader: Jennifer Morrison

Started: 2015

Ends: 2016

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 466755

Institution: OMNIVISION TECHNOLOGIES NORWAY AS

Address: NA