View Project

Norwegian AI Directory

E!9824 Surface Crack and Universal Total Inspection and NDT Surface Examination


Description:

Prosjektet har bidratt til å utvikle et utstyr for automatisk NDT testing av stål for sprekker og sveisefeil. I dag er det en møysommelig prosess å teste stål som tidligere er malt. Malingen må fjernes før man manuelt kan gå inn og teste dette. Med denne nye metoden blir malingen fjernet støv og støy-fritt med en robot, som samtidig bærer med seg utstyr for NDT testing av det rensede stålet. metoden er meget tidsbesparende og man vil enklere få avdekket feil på store områder i motsetning til dagens relativt tidskrevende metoder som kun tar en spot-undersøkelse.


Project leader: Tom Arne Baann

Started: 2015

Ends: 2017

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 906560

Institution: RPR TECHNOLOGIES AS

Address: NA