View Project

Norwegian AI Directory

Fleksibel og intelligent 3D løsning for "pick, place & verify"


Description:

I Flexi3D prosjektet har vi utviklet et nytt og forbedret 3D kamera og har nå en teknologi som er med på å muliggjøre automatisering av flere produksjons- og logistikkoppgaver enn det som tidligere har vært mulig. Vi har økt kameraets nøyaktighet og gjort sensoren mer robust for industriell bruk. I prosjektet har også utviklet og demonstrert en robot som plukker objekter i ustrukturerte omgivelser og vi har startet et samarbeid med en anerkjent europeisk integratør for å utvikle en løsning for en kompleks robot plukkeoppgave. Det er blitt gjennomført flere vellykkede demonstrasjoner av robot-gripeløsninger på blant annet Subsea Valley og Cutting Edge Festivalen. Zivid har den siste tiden vunnet flere priser for produktet blant annet: Forskningsrådets innovasjonpris og Norwegian Tech Award.


Project leader: Helene Schulerud

Started: 2016

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7622995

Institution: ZIVID AS

Address: NA