View Project

Norwegian AI Directory

Jordobservasjon med ubemannede luftfarkoster


Description:

Prosjektet Terradrone har vært gjennomført med om å utvikle forskningsbaserte teknologier for avansert jordobservasjon. Dette er gjort ved å utvikle nye nyttelaster for droner, samtidig med utvikling av analyseteknologi for å nyttegjøre de stadig større datamengdene fra disse sensorene. Datainnsamling har i løpet av prosjektet blitt gjennomført i hovedsak av Maritime Robotics og NTNU med avanserte sensorer som hyperspektrale avbildere, gravimeter og presise magnetometer med høy oppløsning. Under datainnsamlingen er det blant annet utnyttet at droner kan fly lavere enn bemannede fly uten risiko for mannskap og lavere risiko for folk på bakken, for på den måten øke kvaliteten på de innsamlede data. Droner er også velegnet til oppdrag som er repeterende og monotone, siden de ikke blir slitne slik som mennesker. En utfordring med slike store informasjonsmengder er å finne den interessante informasjonen og hente ut denne. Utvikling i Idletechs av big data analyse av denne type resultater for å på den måten sørge for at datasettene blir utnyttet best mulig har vært en del av prosjektet, noe som er av stor samfunnsmessig og forretningsmessig betydning. For å illustrere den samfunnsmessige verdien ble det i 2017 gjennomført en feltkampanje på Bjørnøya av Maritime Robotics og NGU, et område som er lite tilgjengelig for utstyr brukt til slik datainnsamling tidligere, med verneområder for natur og fugl. Dette demonstrerte dronebasert datainnsamling med dataanalyse for overvåking, forvaltning og kunnskap om naturen og sammensetningen av jorden, med en metode som påvirket miljøet minimalt. Det har vært gjennomført feltforsøk på Runde og i området rundt Trondheim med de forskjellige teknologiene, samt tester av hyperspektrale avbildere samtidig fra UAV og USV (ubemannede overflatefartøy på vann) for å undersøke flere metoder samtidig og sette disse opp mot hverandre. I løpet av 2019 har det blitt samlet inn data med eksperimentelt gravimeter fra drone, utført ved å fly lengre flyturer ute ved Trøndelagskysten. Det har også blitt gjennomført detaljerte målinger i små områder med magnetometer, for å demonstrere denne målestrategien. I løpet av prosjektperioden har enkelte teknologier, som bruk av droner for kartlegging ved hjelp av fotogrammetri, gått fra å være unikt til å være ordinære produkter fra mange selskaper. Utenlandsk leverandørindustri leverer droner for dette i en prisklasse som går langt under tidligere kostnadsnivåer, noe som gjør dette til effektiv og nyttig teknologi. I Terradrone ser vi fortsatt videre på bruk av andre sensorer og kartlegging av andre parametere enn bare den synlige jordoverflaten, noe som gjør dette prosjektet fortsatt relevant innen disse områdene.


Project leader: Torbjørn Houge

Started: 2016

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7699995

Institution: MARITIME ROBOTICS AS

Address: NA