View Project

Norwegian AI Directory

Robotvasking av fiskeforedlingsfabrikker


Description:

Vasking av lakseslakterier er en omfattende jobb i et krevende miljø. Det må utføres daglig for å unngå bakterievekst. Det utføres manuelt og arbeidere går rundt og vasker i et miljø preget av fuktighet, lukt og det er fysisk krevende. En del av utstyret i fiskeforedelingsfabrikker er også vanskelig å vaske på grunn av design. En har nå tro på at en robotisert løsning vil kunne ta noe av vaskingen og avlaste vaskerne fra de mest problematiske jobbene. En vil i et BIA-prosjekt tilknyttet dette I-PHD-prosjektet jobbe for å finne en slik robotisert og automatisert løsning, og en vil i tillegg se om det er mulig å definere design-guidelines som kan lette vaskearbeidet. I-PHD-prosjektet vil fokusere på den teknologiske løsningen for hvordan en skal effektivt programmere robot/roboter for vasking, og strømlinjeforme denne programmeringsprosessen gjennom å se på krysningspunkt mellom 3d-design, 3d-scanning og 3d-robotsimulering og da spesielt anvendelsen av disse. En har gjennom 3D-scanning og robotsimulering funnet ut at det er mulig å installere et modularisert robotvaskesystem i eksisterende anlegg.


Project leader: Frode Håkon Kjølås

Started: 2016

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1559998

Institution: OPTIMAR AS

Address: NA