View Project

Norwegian AI Directory

Formidling av norsk industriens forskningsbehov relatert til robot persepsjon under drift i vanskelige omgivelser


Description:

Den fjerde industrielle revolusjon (Industri 4.0) bygger på forskning og utvikling innen robotikk som er nøkkel for prosessautomatisering og autonome kontrollsystemer. Gjennom dette prosjektet skal vi bidra til økt norsk industris deltakelse i Horisont 2020 ved å identifisere og kommunisere FoU behov innen robotikk og mer spesifikt innen robot persepsjon, dvs robots evne til å oppfatte omgivelsene under drift i vanskelig omgivelser. Fokuset er å utløse nye vekstmuligheter og bidra til økt verdiskaping gjennom anvendelser av IKT-forskningsresultater innen metallurgisk og offshore drilling industri. Innenfor disse to bransjene har en vellykket anvendelse av IKT forskning enorm forbedringspotensial og kan utløse nye produktivitets- og effektivitetsforbedrende produkter og løsninger. Robot persepsjon handler om å kunne oppdage objekter, steder eller elementer av interesse i nærheten av systemet. Den viktigste barrieren for vellykket robot persepsjon er mangel på «off the shelf», rimelig og øyesikker sensorteknologi for nøyaktig måling av spesifikke materialer. De vanlige, kommersielt tilgjengelige sensorløsningene vil normalt ikke fungere tilfredsstillende i korrosive og/eller høytemperaturomgivelser med mye røyk og støv. De vil heller ikke fungere når de er anvendt utendørs, utsatt til sterk vibrasjon og/eller varierende værforhold. Vi sikter på aktiv deltakelse i euRobotics forumet. Per i dag er Norge svakt representert i denne arenaen. Samtidig forventes det store bidrag fra det europeiske robotikk partnerskapet (SPARC, tidligere PPP Robotics) for å kunne opprettholde en stor markedsandel som Europa har innen robotikk. I denne kampen for konkurranseevne, produktivitet og bærekraft, vil ledelse innen robotikkteknologi være nøkkelen.


Project leader: Rune Schlanbusch

Started: 2016

Ends: 2019

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 465798

Institution: NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Address: NA