View Project

Norwegian AI Directory

European Society for Research on Internet Interventions, Conference 2016


Description:

I hele verden er psykiske lidelser en stor helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter innen forebygging, kartlegging og behandling av psykiske lidelser. Hovedmålet for INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology (INTROMAT) (Persontilpasset teknologi-basert psykologisk behandling) er å øke tilgangen til og kvaliteten av psykologisk behandling for mennesker med psykiske lidelser. For å nå dette målet vil vi i INTROMAT utvikle fleksibel og skalerbar teknologi som kan integreres i ordinære helsetjenester og som kan brukes på tvers av individer, helsetjenester, med en dokumentert helseeffekt. INTROMAT vil gjennom forskning og utvikling adressere følgende: 1) etablere brukerinvolvering. 2) Utvikle system for kartlegging og terapeutstøtte basert på sensorer i brukerens klokke, mobil eller andre bærbare enheter. 3) Utvikle moduler og applikasjoner (app'er) som kan brukes på tvers av intervensjoner. 4) Utvikle en modulbasert arbeidsprosess som kan integreres i helsetjenestene. 5) Dokumentere helseeffekt av intervensjonene som blir utviklet. 6) Utvikle og validere en arbeidsprosess fra klinisk behov til klinisk testet teknologi-basert intervensjon. 7) Realisere innovasjonspotensialet fra prosjektet. INTROMAT vil gjennom prosjektet videreutvikle fagfelt innen IKT og psykologi. Resultatene fra INTROMAT er forventet å øke tilgangen til effektive teknologi-baserte helsetjenester, øke digital samhandling mellom helsetjenestene og øke bruk av teknologi-baserte tjenester for psykiske lidelser. .


Project leader: Tine Nordgreen

Started: 2016

Ends: 2016

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 49999

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA