View Project

Norwegian AI Directory

FORESIGHT


Description:

Foresight er et produkt fra det nystartede selskapet Machine Prognostic AS. Målsetningen i dette Forny2020 prosjektet er å introdusere Foresight til det euoropeiske markedet ved å verifisere et fullstendig autonomt konsept for å monitorere og prognostisere maskiner og systemer i drift. Foresight består av hardware (f.eks. sensorer) og software (f.eks. analyse), som gjør det mulig for utstyrseiere (f.eks. skipseiere, borekontraktører etc.) å innhente sanntidsinformasjon om den nåværende og fremtidig helsetilstand til kritisk utstyr (pumper, sylindre, kompressorer, tårnboremaskiner, elektriske motorer, vinsjer etc.). Ved å få tidlig varsel om maskinfeil fra Foresight, vil utstyrseiere kunne redusere sine vedlikeholdskostnader vesentlig gjennom utstyrets levetid. I følge Frost & Sulilvan (2015) og U.S. Department of Energy (2010) kan det å installere et pålitelig autonomt overvåkingssystem for maskiner, slik som Foresight, redusere vedlikeholdskostnader med 30-50%, medføre 70% eliminiering av driftstans, bidra til 30% forbedret driftseffektivitet og redusere nedetid med 45%. Foresight tilhører den nye generasjonen av systemer for maskinovervåking. Konseptet har en fullstendig autonom og automatisert diagnostiskmotor som kobler informasjon fra ulike typer sensorer (f.eks. akustisk emisjon, vibrasjon mv.) og som på grunnlag av dette forutser utstyrets gjenværende levetid. Vår påstand er at vi gjennom Foresight kan ha utviklet det mest allsidige og nøyaktige diagnosiseringssystemet noensinne. Dette må imidlertid verifiseres ved testing av konseptet også utenfor laboratoriet. Gjennom den planlagte testpiloten i dette prosjektet har vi som målsetning å verifisere «Foresight» konseptet og kunne vise til resultater som vil gjøre Machine Progonstic AS i stand til å demonstrere de økonomiske og teknologiske fordelene med Foresight til potensielle kunder.


Project leader: Thomas John Julien Meyer

Started: 2017

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5740291

Institution: MACHINE PROGNOSTICS AS

Address: NA