View Project

Norwegian AI Directory

ECSEL-prosjekt (SafeCOP, Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication)


Description:

SafeCOP var et H2020 ECSEL prosjekt som adresserte samarbeidende "cyber-physical systems" (CO-CPS). CO-CPS er systemer som er avhengig av trådløs kommunikasjon, har flere interessenter, bruker dynamiske systemdefinisjoner og som opererer i uforutsigbare miljø. Prosjektet utviklet et rammeverk for sertifisering, godkjenning og utvikling av samarbeidende enheter. Prosjektet har også undersøkt mulige løsninger for å oppnå sikker trådløs kommunikasjon, og har foreslått en arkitektur basert på ende-til-ende mekanismer arvet fra jernbanesignalering. Videre har prosjektet definert hvordan man kan oppnå sanntids overvåkning av sikkerhetskritiske funksjoner, for å kunne gå I en sikker tilstand ved feil og uforutsette hendelser. Resultater fra prosjektet ble demonstrert i forskjellige brukerscenarier I Trondheim i mai 2019. Av de norske partnerne har DNV GL vært ledende i arbeidet med rammeverket for sertifisering av samarbeidende systemer, mens SINTEF har hatt en ledende rolle i utviklingen av arkitekturen for sikker trådløs kommunikasjon. Maritime Robotics var eier av det norske brukerscenariet som omhandler sjøbunnkartlegging ved hjelp av ubemannede overflatefartøy som kjører i formasjon.


Project leader: Stig Petersen

Started: 2016

Ends: 2020

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 7817990

Institution: SINTEF AS

Address: NA