View Project

Norwegian AI Directory

A personal coach that empower elderly


Description:

Prosjektet understøtter hovedaktiviteten i Mektron som er å etablere en trygg og sikker måte å foreta dusj på ved hjelp av robot. Dette prosjektet har vi arbeidet med siden 2010 og vi ble i 2015 en del av Hepro Group med mål om å levere produktet på det norske markedet innen våren 2017. Som en del av denne aktiviteten har vi identifisert forskningsspørsmpål som ligger under denne hovedutfordingen (skrevet på engelsk): A personal coach that empower elderly in their home. Develop easy-touse technological solutions indoor and outdoor (robotics included), addressing three needs: Safety, Loneliness and Autonomy (e.g. physical activity, risk avoidance, preventive measures, lifestyle and activity management, leisure, social participation and overall wellness) Vi søker sammen med Høgskolen i Bergen og en konsortie bestående av europeiske og internasjonale aktører som er ledende innen sine fagområder.


Project leader: Egil Utheim

Started: 2016

Ends: 2017

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 39999

Institution: MEKTRON AS

Address: NA