View Project

Norwegian AI Directory

CoMed: Automatisert produksjon av medisinsk-teknisk utstyr med menneske-robot-samarbeid


Description:

Hovedprosjektets overordnede idé er å utvikle nye løsninger for lønnsom produksjon, sammenstilling, test og kvalifisering av medisinsk-diagnostisk utstyr i Norge, basert på innovative konsepter og teknologi for menneske-robot-samarbeid. Det endelige målet er å ta fram produksjonsteknologi som gjør det økonomisk mulig å videreutvikle eksisterende og etablere ny produksjonskapasitet for helseprodukter i Norge. Dette søkes realisert med å forske fram nye konsepter, teknologi og prosesser for effektiv menneske-robot-samarbeid ved å kombinere state-of-the-art teknologier for automatisert, sensorbasert håndtering (robotikk), automatisert identifikasjon og lokalisering av komponenter (maskinsyn), samt design for manufacturing (DFM). De nye robotene som kan brukes i menneske-robot-samarbeid er populære, men i industriell sammenheng er de per i dag bare brukt for å redusere inngjerding eller i en begrenset form for sameksistens, men uten å være samarbeidende. Potensialet er ikke utnyttet og ny forståelse må forskes fram på nye metoder og teknologier for å designe og implementere montasjelinjer rundt denne typer roboter. Dette er nødvendig for å oppnå effektive arbeidsfordelinger på linje- og operasjonsnivå og for å tilrettelegge for effektivt samarbeid mellom menneske og robot, samt progressiv og fleksibel automatisering


Project leader: Olivier Roulet-Dubonnet

Started: 2017

Ends: 2017

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 250000

Institution: GE VINGMED ULTRASOUND AS

Address: NA