View Project

Norwegian AI Directory

Early Warning (by Lifestyle Monitoring) Accompanies Robotics Excellence


Description:

Demens er en sykdom som i sterk grad vil påvirke eldre og de som gir tjenester til disse i årene som kommer. Det er forventet at antall mennesker med demens vil doble seg innen 2050. For å møte denne fremtiden forskes det nå på innovative teknologiske løsninger som kan bidra til å møte denne utfordringen. eWARE prosjektet er godkjent og finansiert av den europeisk organisasjonen AAL (Active Assisted Living) programmet, der Forskningsrådet er medlem. Gjennom eWARE har vi utviklet en velferdsteknologisk løsning der vi kombinerer sensorer for livsstilsmonitorering og kalenderfunksjonalitet i samspill med en robot. Løsningen inkluderer brukere med demens, deres pårørende og omsorgspersonale i både Nederland, Italia, Sveits og Norge. Sensorløsningen detekterer unormal eller uønsket adferd og starter en dialog mellom bruker og robot der det er relevant, eller varsler pårørende eller omsorgspersonalet der dette er hjelpsomt for brukeren. Løsningen kan for eksempel hjelp brukeren til å huske måltider, medisiner og når han skal få besøk. Den kan også detektere om bruker går mer/ mindre på toalettet en vanlig og om søvnmønsteret endres. Dette kan gi indikasjoner på at en sykdom eller forstyrrelse er under utvikling slik at det kan iverksettes preventive tiltak. Prosjektet har testet den teknologiske løsningen og forsket på samspillet mellom bruke, robot, pårørende og helsepersonalet for å sikre størst mulig opplevd nytte. De neste trinnene er å forfølge vårt mål om å markedsføre løsningen på det europeiske markedet.


Project leader: Nicolai Tindbaek

Started: 2017

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1326951

Institution: ASCOM (NORWAY) AS

Address: NA