View Project

Norwegian AI Directory

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control


Description:

Autonome systemer og operasjoner muliggjør nye og utfordrende operasjoner, for eksempel ubemannet transport på land og til sjøs, overvåking og kartlegging av hav- og landområder, og inspeksjoner av industrielle systemer, strukturer og komponenter som er vanskelig tilgjengelige. Autonomi krever avanserte styringssystemer og programvare for økt intelligens. Dette kan føre til mer effektive og sikrere systemer og operasjoner, men bidrar også til kompleksitet og avhengigheter som er svært utfordrende å identifisere, analysere og kontrollere i risikostyring. Produsenter må utvikle sikre og pålitelige autonome systemer. Operatører av systemene må kunne planlegge og gjennomføre sikre og robuste operasjoner, med akseptabelt risikonivå. Industrien har behov for nye standarder, retningslinjer og verktøy som grunnlag for fremtidig forretningsutvikling innenfor autonomi. Myndighetene må være proaktive i forhold til regulering, oppfølging, utvikling og anvendelse av autonom teknologi. Godkjenning av intelligente systemer med funksjonalitet som innebærer læring og driftsoptimalisering betyr at risikostyring og online risikokontroll, testing og verifisering må være et svært viktig element i design, drift og systemvalidering. Dette forskningsprosjektet utvikler nye metodikk som gjør autonome systemer både sikrere og mer intelligente. Metodikken fører til at risikokontroll kan bli innlemmet som en autonom funksjonalitet i kontrollsystemene. Dette gjør at kontrollsystemene kan ta risikobaserte beslutninger, noe som gir bedre sikkerhet og økt funksjonalitet, og dermed større utbredelse og anvendelse av autonome systemer.


Project leader: Ingrid Bouwer Utne

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 10211990

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA