View Project

Norwegian AI Directory

Logistics and Economics of Autonomous Vessels


Description:

AutoLog identifiserer og analyserer muligheter som oppstår når autonome fartøy brukes til å leverer tjenester. Vi bruker metoder fra logistikk, økonomi og informatikk. I særdeleshet ser vi på fleksibilitet og begrensninger i rute og tidsplan for rutegående fartøy og taxi-lignende løsninger.. Vi presenterer også en økonomisk analyse av større lasteskip i internasjonal fart. I alle situasjonene legger vi stor vekt på hvordan autonome skip skal brukes for å møte usikkerhet i operasjoner; hvor er de bedre egnet og hvor er de dårligere egnet til å håndtere usikkerhet. Selv om prosjektet er på autonome skip, ser vi også på andre transportmodi. Dette gjøres for å se hva som kan overføres, og forstå bedre hvordan ulike modi vil virke sammen i framtida. Nesten all litteratur om autonome skip fokuserer på design og sikkerhet, lite på logistikk. Vi har derfor laget en litteraturoversikt der vi sammenligner med hva som finnes om autonome kjøretøy. Forskjellene er slående. Særlig ser vi at mens det er mye litteratur om logistikk for kjøretøy er det veldig lite om fartøy. Så det er åpenbart et behov for å skjønne autonome skips rolle i logistikk og transport. Litteraturoversikten er publisert. Vi ser først på tradisjonelle rutegående fartøy. I dag er typisk rute og ruteplan for både gods- og (særlig lokal) passasjertransport basert på antatte behov. Passasjerer og transportører må så tilpasse seg dette. Autonome fartøy, kombinert med moderne kommunikasjonsteknologi vil kunne endre denne logikken, slik at fartøyenes ruter og ruteplaner tilpasses brukernes behov og ønsker. Vi ser på hvordan både brukere og rederier kan utnytte disse mulighetene. Mulige effekter er at en gitt rute kan dekke et større område eller at tilbud og etterspørsel tilpasses bedre i sann tid slik at forskjellen mellom rutegående og "on demand"-løsninger blir visket ut. I utgangspunktet analyserer vi disse spørsmålene i lys av «Blå Bybane» i Bergen. Dette er et prosjekt under Næringsrådet, Bergen kommune og Vestland fylke om lokaltransport med båt som en del av byutviklingen i Bergen. Lignende prosjekter finnes også i for eksempel Haugesund. I tillegg ser vi på økonomien i bruk av ubemannede og autonome lasteskip i internasjonal fart. Her er det først og fremst en avveining mellom økt investeringskostnad grunnet større krav til redundans og lavere vedlikehold, økt servicenivå, lavere driftskostnader og potensielt mer plass for gods for gitte dimensjoner.


Project leader: Stein W. Wallace

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Nasjonale samfunnsvitenskapelige institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 9785990

Institution: SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS

Address: NA